Aktuální informace k výkonu sociálně-právní ochrany dětí v situaci nouzového stavu

Odpovědi MPSV pro účely výkonu sociálně-právní ochrany dětí v situaci přetrvávajícího nouzového stavu předkládáme. Odpovědi doplňují nebo navazují na dříve vydaná stanoviska MPSV k situaci epidemiologické hrozby.  Více zde.

Štítky: