Aktuální pravidla pro cestování z důvodu výkonu ekonomické činnosti – částečné spuštění programů ekonomické migrace

Ministr zdravotnictví vydal s účinností od 18. května 2020 ochranné opatření podle § 68 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, o úpravě podmínek pro cestování z a do ČR kvůli výkonu ekonomické činnosti a o a ohledně částečném obnovení příjmu žádostí o pobytová oprávnění zahraničních pracovníků, kteří jsou zařazeni do vládních programů ekonomické migrace. Na základě tohoto opatření by měla opět začít běžet již zahájená řízení k žádostem o pobytová oprávnění, která byla podána před vyhlášením nouzového stavu na zastupitelských úřadech podle seznamu Ministerstva zahraničních věcí, a která byla dosud pozastavena. Více zde.

Štítky: