Dopady opatření proti pandemii na ženy a muže na trhu práce

VSoučasná opatření proti pandemii koronaviru COVID-19 budou mít jednoznačné dopady na trh práce v Česku i ve světě a povedou ke globální recesi. Je těžké dopady předpovídat, ale můžeme se podívat na zkušenosti a dostupná data z předchozích let, včetně těch z krize po roce 2008. Jak situace rozdílně dopadá na ženy a muže na trhu práce? Koho se karanténní opatření dotknou nejvíce? Komu nejvíce pomohou vládní ekonomická a sociální opatření? A kdo jsou další zranitelné skupiny trhu práce? V těchto skupinách převažují ženy nad muži. Více zde.