Doporučení k realizaci výběrových řízení na dodavatele v OPPIK a plnění vysoutěžených zakázek v době koronavirové krize

Současná pandemie koronaviru přináší komplikace také při realizaci výběrových řízení na dodavatele a plnění vysoutěžených zakázek. Na tyto situace je nutné reagovat takovým způsobem, aby nedošlo k porušení Pravidel pro výběr dodavatelů. Řídicí orgán OPPIK zveřejnil doporučení pro veřejné zakázky realizované ve stavu nouze dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Více zde.