Doporučení pro obce k postupu pro konání sňatečných obřadů od 20. dubna 2020

Dne 14. 4. 2020 vláda zveřejnila harmonogram uvolňování opatření ve školách, školských zařízeních, podnikatelských a dalších činností. Z tohoto harmonogramu plyne, že s účinností od 20.4.2020 bude možno konat svatební obřady do 10 osob. Více zde.