Doporučení pro obce k zajištění fungování obecních úřadů, nastavení úředních hodin a styku s veřejností od 20. dubna 2020

Podrobnosti k vydání mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví, kterým se všem orgánům veřejné moci a správním orgánům nařizuje, aby v rámci všech svých pracovišť dodržovaly zpřísněná hygienická pravidla provozu, a to ode dne 20. dubna 2020 naleznete zde.