Dotační řízení MPSV pro rok 2020 na financování zvýšených provozních výdajů a sanaci výpadku příjmů v souvislosti s COVID_19 (Program podpory E)

MPSV vyhlašuje mimořádné dotační řízení MPSV pro rok 2020 na financování trvání zvýšených provozních výdajů a dorovnání výpadku příjmů v souvislosti s přijímáním karanténních, mimořádných a krizových opatření v sociálních službách v souvislosti s epidemií COVID-19. Žádosti bude možné podávat od 12. do 26.10.2020. Více viz https://www.mpsv.cz/documents/20142/1443715/Program+E.pdf/

Zdroj: Mpsv.cz