Firmy zvyšují bezpečnost proti šíření Covid-19 na pracovištích

Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR (AMSP ČR) a Svaz průmyslu a dopravy ČR (SP ČR) zrevidovaly pro zaměstnavatele souhrn hygienických doporučení, aby mohli zajistit svým zaměstnancům na pracovištích maximální bezpečí. Nákaza pracovníků a karantény enormně oslabují činnost a výkonnost firem, které i v současné době mají zakázky a práci pro zaměstnance. Firmy pak nemohou dodržovat smluvní termíny, hrozí jim sankce ze smluv a zbývající zaměstnanci v provozech jsou přetížení. AMSP ČR a SP ČR vyzývají vládu, aby podniky podpořila, hradila testování zaměstnanců, dočasně kompenzovala firemní náklady za první dny nemoci zaměstnanců a liberalizovala pracovní trh. Více zde.

Štítky: