Jak chránit zaměstnance před Covidem na pracovišti?

Pokud ve vaší společnosti není možné, aby zaměstnanci pracovali z domova, připravil Svaz průmyslu a dopravy přehled doporučení, jak je chránit před nákazou koronavirem na pracovišti. Otázky a odpovědi vycházejí z rozhovoru s Matyášem Fošumem, vedoucím oddělení hygieny práce a pracovního lékařství a zástupce ředitele odboru ochrany veřejného zdraví Ministerstva zdravotnictví. Více zde.
Štítky: