Kraj by měl přispět ze Středočeského Fondu obnovy venkova na 397 projektů celkovou částkou přes 181 milionů korun

V rámci Středočeského Fondu obnovy venkova bylo v termínu od dubna 2020 do konce června 2020 celkem podáno 518 žádostí. „Rada kraje doporučila zastupitelstvu, které se bude konat 3. srpna 2020, ke schválení 397 žádostí za 181 108 548 korun,“ uvedla středočeská hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová. Dvanáct žádostí v celkové sumě 3 745 787 korun nebylo podáno řádně nebo neodpovídaly pravidlům programu Středočeského Fondu obnovy venkova Kč. Více zde.