Kraj dotacemi podpoří turistická „íčka“ a destinační managementy

Středočeští zastupitelé schválili poskytnutí individuálních účelových dotací projektům středočeských informačních center a destinačních managementů. V rámci Programu podpory IOC pro rok 2020 bude celkem podpořeno 19 žádostí v souhrnné výši cca 1,5 milionu korun a v rámci Programu na podporu rozvoje destinačních managementů 2020 se podpořilo 6 žádostí v celkové výši 1,5 milionu korun. Více zde.