Kraj počítá s tím, že se v autobusech budou cestující odbavovat i předními dveřmi


Pokud se současná koronavirová situace výrazně nezhorší, od 20. 4. 2020 předpokládáme obnovení odbavování cestujících na pravidelných autobusových linkách středočeské integrované dopravy opět i předními dveřmi.

„Zároveň jsem v souvislostí s tímto krokem, který povede k návratu do běžné praxe, dopisem požádala hlavní město Prahu o součinnost,“ uvedla hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová. Krajští dopravci jsou v současné době a to i za pomoci Středočeského kraje již v dostatečném množství zásobování ochrannými pomůckami a desinfekcí.