Mimořádné odměny pro zaměstnance sociálních služeb

MPSV vyhlásilo 2. kolo dotační výzvy na mimořádné odměny pro zaměstnance sociálních služeb. Dotace se poskytuje na úhradu mimořádné odměny ke mzdě a platu za práci ve ztíženém pracovním prostředí, kdy je zaměstnanec vystaven riziku nákazy z důvodu nezbytného soustavného přímého osobního kontaktu s jinými fyzickými osobami při výkonu sjednaného druhu práce nebo ztíženého provozu v souvislosti s aplikací opatření proti šíření nákazy COVID 19. Žádost o mimořádnou dotaci pro rok 2020 je ve druhém kole možné zpracovat a podat v termínu do 27. 7. 2020. Více zde.