Ministerstvo zdravotnictví podpořilo vznik nového magazínu ČT „Linka 1212“

Nový pořad České televize „Linka 1212“ reaguje na aktuální citlivou situaci ve společnosti, kterou způsobuje epidemie onemocnění COVID-19. Smyslem pořadu je nabídnout občanům psychickou podporu i praktická doporučení v období nouzového stavu a nařízené karantény. Pořad vzniká za odborné spolupráce Ministerstva zdravotnictví ČR. Více zde.