MPO v nové výzvě OP PIK podpoří projekty průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje

Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo Výzvu programu Aplikace v rámci implementace Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014-2020 (OP PIK). Alokace je stanovena ve výši 3,7 miliardy korun. Příjem žádostí o podporu bude probíhat od 14. září 2020 do 15. prosince 2020. Výzva je určena pro malé, střední i velké podniky. Alokace 800 mil. Kč je primárně určena pro projekty úzce související s leteckým a kosmickým průmyslem. Cílem programu a Výzvy je získávání nových znalostí potřebných pro vývoj nových produktů, materiálů, technologií a služeb prostřednictvím realizace projektů průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje. Výsledky těchto činností povedou k zavádění inovací vyšších řádů a k tvorbě produktů konkurenceschopných na světových trzích. Více na: https://www.agentura-api.org/cs/vyhlasena-vyzva-viii-programu-podpory-aplikace/

Zdroj: Agentura-api.org