MPO vyhlásilo výzvu na podporu inovací, k dispozici je 1,5 mld. Kč

Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo výzvu programu Inovace-Inovační projekt v rámci OP PIK. Alokace je stanovena ve výši 1,5 miliardy korun. Výzva je určena malým a středním podnikům, žádosti se přijímají od 15. října 2020 do 29. ledna 2021. Firmy mohou získat podporu na produktovou, procesní, organizační a marketingovou inovaci. Cílem výzvy je posílení inovační výkonnosti firem a zvýšení jejich konkurenceschopnosti. A to prostřednictvím zvýšení využívání unikátních know-how z větší či menší části vzniklých ve spolupráci s akademickým a výzkumným sektorem, rozšíření know-how firem pro vlastní inovace, zvýšení efektivnosti interních procesů v oblasti řízení inovací tak, aby došlo k nárůstu počtu firem především místního původu v pozici technologických lídrů, k tvorbě a zavádění nových konkurenceschopných produktů na globální trh a posílení schopnosti firem v oblasti high-tech výroby. Více na https://www.agentura-api.org/cs/vyhlasena-vyzva-viii-programu-podpory-inovace/

Zdroj: Agentura-api.org