MŠMT a UCIMEONLINE.CZ pomohou zhruba tisícovce škol s výukou na dálku i hardwarem

Česká školní inspekce v uplynulých týdnech realizovala mimořádné šetření zaměřené na to, jakým způsobem školy vzdělávají na dálku. Na základě výsledků tohoto šetření se MŠMT rozhodlo spojit s platformou Ucimeonline.cz a pomoci školám, které byly na základě průzkumu vytipovány jako potřebné, a kterých je zhruba tisíc. Jde jak o nedostatky v technickém vybavení, tak využívání komunikačních platforem, ale v neposlední řadě také o podporu pedagogů ve smyslu vedení online výuky. Podpora bude školám poskytnuta zdarma. Více zde.