Nabídka služby Krajského úřadu Středočeského kraje pro seniory nad 65 let

Krajský úřad Středočeského kraje s ohledem na nastalou epidemiologickou situaci nabízí seniorům nad 65 let možnost osobní návštěvy každý čtvrtek od 10.00 – 12.00 hod. Po příchodu na krajský úřad se zájemci zaregistrují na recepci, která jim zprostředkuje kontakt na věcně příslušném odboru. 

Štítky: