Nová možnost podpory výzkumu spojeného se zmírněním negativních celospolečenských dopadů souvisejících s pandemií COVID-19

Technologická agentura ČR (TA ČR) připravuje 4. veřejnou soutěž Programu ÉTA, která bude zaměřena na zmírnění negativních celospolečenských dopadů a využívání nových příležitostí v reakci na řešení důsledků krize spojené s pandemií COVID-19, a to zejména v oblasti sociální, vzdělávací, ekonomické a kulturní.

Zájemci z řad VVI a podnikatelů se budou moci do projektu přihlašovat od 30. dubna do 15. června 2020.

Na veřejnou soutěž jsou předběžně vyhrazené veřejné prostředky ve výši 100 milionů korun. Na jeden projekt může být přidělena státní podpora až do výše 4 milionů korun. Více zde.