Přes třicet škol bude zajišťovat péči pro děti zaměstnanců IZS

Podle nařízení hejtmanky Středočeského kraje Jaroslavy Pokorné Jermanové (ANO 2011) bude 34 škol vykonávat nezbytnou péči o děti ve věku od 3 do 10 let, jejichž zákonní zástupci jsou zaměstnanci bezpečnostních sborů, obecní policie, poskytovatelů zdravotních služeb, orgánů ochrany veřejného zdraví, zaměstnanci v sociálních službách, příslušníky ozbrojených sil nebo pedagogickými anebo nepedagogickými pracovníky určené školy nebo školského zařízení a podobně. Více zde.