Při venkovních akcích nad 100 lidí je ve středních Čechách nutné mít ochranu dýchacích cest

Na území Středočeského kraje platí podle nařízení Krajské hygienické stanice Středočeského kraje od 21. 9. zákaz pohybu a pobytu osob bez zakrytých dýchacích cest (rouška, respirátor) na hromadných akcích typu slavností, divadelních a filmových představení, sportovních a jiných shromáždění a trhů konaných ve venkovních prostorech s účastí přesahující ve stejný čas 100 osob.