Příprava programu COVID III

Vláda ČR dne 20. 4. 2020 schválila návrh zákona, který umožní vznik programu COVID III. Program COVID III je směřován na podnikatele kteří zaměstnávají nejvýše 500 zaměstnanců, bez územního omezení.

Oproti COVID I a COVID II bude COVID III nastaven jako model s takzvanou portfoliovou zárukou, kdy žádosti o úvěry a související rizika vyhodnocují jednotlivé komerční banky.  ČMZRB uzavře s komerčními bankami rámcovou smlouvu o ručení. Je na odpovědnosti komerční banky posoudit, zda klient splnil parametry programu COVID III.

Česká republika podle návrhu poskytne státní záruku v rozsahu nejvýše 150 mld. Kč na zajištění dluhů ČMZRB vyplývajících z ručení za dluhy z úvěrů poskytnutých komerčními bankami. Maximální výše jednotlivého úvěru je 50 mil. Kč. Více zde.

Program by měl být zahájen na přelomu dubna a května.