Pro ukončení karantény provedou praktičtí lékaři vyšetření na přítomnost protilátek

Praktičtí lékaři budou ukončovat osobám s nařízenou karanténou její trvání až po provedení vyšetření na přítomnost protilátek s negativním výsledkem. Do praxe to zavádí mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví, které nabývá účinnosti 22. dubna 2020. Mimořádné opatření je vydáno v souladu s požadavky krajů, které jsou odpovědny za řízení a poskytování zdravotních služeb na jejich území a je také v souladu se stanoviskem Ústředního krizového štábu. Více zde.

Štítky: