Rada doporučila zastupitelům schválit individuální účelové dotace na krytí výdajů v souvislosti s pandemií COVID-19

Celkem 152,68 milionu korun středočeští radní poskytnout oblastním nemocnicím z rozpočtu Středočeského kraje pro krytí dodatečných výdajů nad rámec stanovených standardních výdajů oblastních nemocnic na zajištění ochrany veřejného zdraví v souvislosti s pandemií COVID-19. O jejich definitivním přidělení rozhodnou zastupitelé kraje do půli července. Více zde.