Regionální grantové programy ŠKODA AUTO

ŠKODA AUTO patří k nejvýznamnějším průmyslovým firmám nejen ve Středočeském kraji, ale i v celé České republice. Dlouhodobě se řadí ke klíčovým hráčům v oblasti společenské odpovědnosti. Pandemie COVID-19 tvrdě zasáhla celou ekonomiku i společnost. Přesto se ŠKODA AUTO rozhodla navzdory velkým ekonomickým dopadům podpořit regiony, v nichž má výrobní závody. V rámci dlouhodobého úsilí o rozvoj těchto regionů je pro rok 2020 spuštěno 7 Grantových programů. Grantový program ŠKODA Stromky již probíhá. Pro dalších 6 grantových programů přijímá žádosti od 20. 5. 2020. Cílem bude v grantových výzvách bodově zvýhodnit projekty s inovativním projektem jako reflexí vzešlou ze současné krize. Více zde.