Vláda schválila pravidla pro Kurzarbeit

Vláda se dohodla na podobě a parametrech trvalého kurzarbeitu. Ten bude fungovat jako dlouhodobá podpora zaměstnanosti a podnikání, která bude aktivována v případě reálné potřeby formou nařízení vlády v případech závažného ohrožení ekonomiky státu nebo jejího odvětví. Opatření bude zakotveno do zákona o zaměstnanosti. Principem kurzarbeitu je, že stát bude moci převzít část nákladů zaměstnavatele spojených s jeho zaměstnanci (výplata, pojistné) v případě tzv. překážek v práci. Zaměstnancům bude finanční prostředky poskytovat Úřad práce prostřednictvím zaměstnavatele.

Parametry návrhu trvalého kurzarbeitu viz: https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2020/koalice-se-shodla-na-podobe-kurzarbeitu-39519

Zdroj: mfcr.cz