Vyhlášení programu Ministerstva průmyslu a obchodu na podporu průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje TREND

Technologická agentura České republiky vyhlásila dne 29. dubna 2020 třetí veřejnou soutěž ve výzkumu a experimentálním vývoji v Programu Ministerstva průmyslu a obchodu na podporu průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje TREND  Podprogram 1 – „Technologičtí lídři“.  Předmětem této veřejné soutěže je výběr návrhů projektů průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje podporovaných z veřejných prostředků TA ČR za účelem naplňování cílů Programu TREND.

Soutěžní lhůta začíná dnem 30. dubna 2020 v 9:00 hodin a končí dnem 24. června 2020. Více zde.