Žáci 2. základní školy v Dobříši nelení ani v této složité situaci

Jak vnímají aktuální „koronavirovou situaci“ žáci osmého a devátého ročníku 2. ZŠ Dobříš? To si můžete přečíst, respektive prohlédnout, díky vybraným úvahám Život s rouškou nebo komiksu z hodiny dějepisu. Prohlédnout si můžete také fotografie dokumentujících výtvarné a pracovní aktivity žáků v době distančního vzdělávání. Více zde.