Zákon zmírňující dopady nižšího výběru daní na obce

Přechodné snížení daňových příjmů obcí by mohlo znamenat výrazné omezení jejich investiční aktivity a problém zajistit financování provozních výdajů, což by v první fázi potenciálně znamenalo selektivní dopady na lokální ekonomiky a následně na ekonomiku celého státu. Cílem navrhovaného opatření je proto poskytnout všem obcím jednorázový nenávratný příspěvek ve výši 1 200 Kč na jednoho trvale bydlícího obyvatele v obci dle stavu k 1. 1. 2020 uvedeného v bilanci obyvatel Českého statistického úřadu a eliminovat tak výše popsaná negativní rizika. Více zde.