Záruční program COVID Praha

ČMZRB spouští záruční program COVID Praha, který malým a středním podnikatelům na území hlavního města Prahy usnadňuje přístup k provoznímu financování v návaznosti na zmírnění hospodářských následků způsobených opatřeními proti šíření koronavirové infekce. Program ČMZRB připravila ve spolupráci s hlavním městem Praha, je financován z Operačního programu Praha – pól růstu a je určen k profinancování projektů realizovaných na území hlavního města Prahy. Více zde.

Podmínkou pro získání této formy podpory je nutnost mít schválený úvěr od některé ze spolupracujících komerčních bank (jde téměř o všechny banky zaměřené na malé a střední podniky).

Příjem žádostí je spuštěn 21. dubna v 8:00.