Ne/zaměstnaný

 

Krizové ošetřovné

Aktuálně platné podmínky nároku na ošetřovné: Nárok na ošetřovné má zaměstnanec, který nemůže vykonávat v zaměstnání práci z důvodu ošetřování/péče dítěte mladšího 10 let. Podpůrčí doba činí nejdéle 9 kalendářních dnů, nebo 16 kalendářních dnů, jde-li samoživitele/samoživitelku. Výše ošetřovného činí 60 % denního vyměřovacího základu. Více zde.

Vláda podpořila návrh změn ošetřovného pro krizové situace

Více zde.Na základě mimořádného opatření vlády budou pro některé děti plošně uzavřeny školy v důsledku nepříznivé epidemické situace. Délka opatření zpravidla přesáhne standardní dobu výplaty 9 dnů u ošetřovného. Proto dnes vláda na svém mimořádném jednání projednala úpravu ošetřovného, která má zajistit rodičům přiměřenou náhradu příjmu po celou dobu, kdy… Číst dále »Vláda podpořila návrh změn ošetřovného pro krizové situace

Kombinace podpor OP PIK a Antivirus

Vzhledem k možnosti využití programů Ministerstva práce a sociálních věcí: Antivirus C a opatření tzv. „Kurzarbeitu“, tj. zejména Antivirus B, je nezbytné zamezit souběhu podpor mezi zmíněnými programy a programy OP PIK. Z toho důvodu byly aktualizovány dokumenty Předepsané tabulky pro mzdové náklady a cestovné nárokované od 1.7.2019 a Předepsané… Číst dále »Kombinace podpor OP PIK a Antivirus

Spouští se „ošetřovné“ za květen, OSVČ mohou podávat žádosti do 10. července

Osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) mohou žádat o „ošetřovné“ za květen v rámci 3. výzvy ze speciálního dotačního programu Ministerstva průmyslu a obchodu. Podpora je určená lidem, kteří po uzavření škol či zařízení sociálních služeb kvůli koronaviru nemohou v kontextu s péčí o dítě nebo hendikepovaného člověka vykonávat samostatnou výdělečnou… Číst dále »Spouští se „ošetřovné“ za květen, OSVČ mohou podávat žádosti do 10. července

MPSV zajišťuje potravinovou a materiální pomoc pro rodiny v nouzi

Ministerstvo práce a sociálních věcí pomáhá v době krize ve spolupráci s partnerskými organizacemi rodinám na hranici chudoby. Pandemie nemoci COVID-19 se negativně projevila na finančních rozpočtech rodin a stále více osob se proto nyní dostává do existenčních problémů. Partnerské organizace rodinám v nouzi zajišťují potraviny, základní hygienické potřeby a… Číst dále »MPSV zajišťuje potravinovou a materiální pomoc pro rodiny v nouzi

Mimořádná okamžitá pomoc

Lidé, kteří se prokazatelně ocitnou vlivem nedostatku prostředků ve finanční nouzi, mohou požádat o jednorázovou dávku mimořádné okamžité pomoci (MOP). Týká se to i rodičů dětí do 10 let, jež s nimi zůstanou doma na tzv. ošetřovném kvůli současné situaci kolem koronaviru. Pro účely dávky se posuzuje mimo jiné příjem… Číst dále »Mimořádná okamžitá pomoc

Co dále platí – od 11.5.2020

Soupis opatření v různých oblastech jako je omezení volného pohybu, cestování, maloobchod a služby, školy a doprava  atd. Více zde.