Žáci a studenti

 

Sociálně-právní ochrana dětí

Ministerstvo práce a sociálních věcí zveřejňujeme doporučení či odpovědi na nejčastější dotazy v oblasti sociálně-právní ochrany dětí v období epidemiologické hrozby COVID-19. Více zde.

Krizové ošetřovné

Aktuálně platné podmínky nároku na ošetřovné: Nárok na ošetřovné má zaměstnanec, který nemůže vykonávat v zaměstnání práci z důvodu ošetřování/péče dítěte mladšího 10 let. Podpůrčí doba činí nejdéle 9 kalendářních dnů, nebo 16 kalendářních dnů, jde-li samoživitele/samoživitelku. Výše ošetřovného činí 60 % denního vyměřovacího základu. Více zde.

Přes třicet škol bude zajišťovat péči pro děti zaměstnanců IZS

Podle nařízení hejtmanky Středočeského kraje Jaroslavy Pokorné Jermanové (ANO 2011) bude 34 škol vykonávat nezbytnou péči o děti ve věku od 3 do 10 let, jejichž zákonní zástupci jsou zaměstnanci bezpečnostních sborů, obecní policie, poskytovatelů zdravotních služeb, orgánů ochrany veřejného zdraví, zaměstnanci v sociálních službách, příslušníky ozbrojených sil nebo pedagogickými… Číst dále »Přes třicet škol bude zajišťovat péči pro děti zaměstnanců IZS

Vláda podpořila návrh změn ošetřovného pro krizové situace

Více zde.Na základě mimořádného opatření vlády budou pro některé děti plošně uzavřeny školy v důsledku nepříznivé epidemické situace. Délka opatření zpravidla přesáhne standardní dobu výplaty 9 dnů u ošetřovného. Proto dnes vláda na svém mimořádném jednání projednala úpravu ošetřovného, která má zajistit rodičům přiměřenou náhradu příjmu po celou dobu, kdy… Číst dále »Vláda podpořila návrh změn ošetřovného pro krizové situace

Nejčastější dotazy ke školství a koronaviru

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy aktualizovalo opatření týkající se distančního vzdělávání, kroužků, výuky plavání, ZUŠ a praktické výuky a praktické přípravy.  Doplněn odkaz na nařízení krajských hygienických stanic pro všechny kraje. Ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví jsme vydali manuál k provozu škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem… Číst dále »Nejčastější dotazy ke školství a koronaviru

Školy by se měly vybavit pro distanční nebo kombinovanou výuku

S tím, jak se opět zhoršuje epidemiologická situace, dostává se do popředí otázka – budou se žáci a studenti opět vzdělávat na dálku? Bez ohledu na to, jak se situace bude dále vyvíjet, musejí mít základní, střední i vysoké školy stanovena opatření pro zachování bezpečného sociálního distancování. Také se musejí… Číst dále »Školy by se měly vybavit pro distanční nebo kombinovanou výuku

Rodičům zůstává nárok na ošetřovné do 30. června 2020

Až do 30. června zůstává nárok na ošetřovné všem rodičům, kteří se z objektivních důvodů rozhodnou neumístit dítě do školy či školky. Důvod pak uvedou v aktualizovaném tiskopisu „Výkaz péče o dítě z důvodu uzavření výchovného zařízení“. Podpora zůstává ve výši 80 % denního vyměřovacího základu za kalendářní den. Více zde.

Letní dětské rekreace 2020

Hygienicko-protiepidemická opatření stanovená pro zajištění sezóny letní dětské rekreace. Více zde.