Malé a střední podniky

 

MPO zveřejňuje druhou výzvu k programu COVID – Nájemné

Ministerstvo průmyslu a obchodu zveřejnilo druhou výzvu programu COVID – Nájemné. Žádosti bude možné podávat od 21. října 2020 do 21. ledna 2021, a to elektronicky přes informační systém dostupný na webu mpo.cz. Více zde.

Hygienická opatření ve firmách

COVID 19 a související opatření zásadním způsobem ovlivnily fungování prodniků a zejménavnitřní předpisy týkající se hygienických opatření. Svaz průmyslu a dopravy proto připravil seznam nejdůležitějších doporučení a “best practise”. Více zde.

Program COVID – Kultura

Pokračování speciálního dotačního programu COVID – Kultura, tedy 2. výzvu, připravilo Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) ve spolupráci s Ministerstvem kultury (MK). Jeho cílem je poskytnout podporu formou příspěvku na činnost výkonným umělcům a odborným umělecko-technickým profesím a dále podporu subjektům podnikajícím v oblasti kultury na marně vynaložené výdaje, které… Číst dále »Program COVID – Kultura

Vláda schválila programy na pomoc postiženým podnikatelům a zaměstnavatelům, podpoří kulturu i profesionální sport

Vláda na mimořádném jednání ve středu 14. října 2020 schválila několik dotačních programů a dalších návrhů, kterými chce podpořit podnikatele a zaměstnavatele v odvětvích, která jsou nejvíce postižena pokračující epidemií koronaviru. Projednala i několik důležitých dokumentů, které se vztahují k čerpání evropských dotací. Více zde.

Vláda schválila pravidla pro Kurzarbeit

Vláda se dohodla na podobě a parametrech trvalého kurzarbeitu. Ten bude fungovat jako dlouhodobá podpora zaměstnanosti a podnikání, která bude aktivována v případě reálné potřeby formou nařízení vlády v případech závažného ohrožení ekonomiky státu nebo jejího odvětví. Opatření bude zakotveno do zákona o zaměstnanosti. Principem kurzarbeitu je, že stát bude… Číst dále »Vláda schválila pravidla pro Kurzarbeit

Jak to bude se zahraničním obchodem po koronavirové pandemii a brexitu?

Mezinárodní obchod prochází kvůli pandemii COVID-19 a pro EU i kvůli blížícímu se konci přechodného období ve vztahu k Velké Británii bezprecedentním obdobím. Webinář, který MPO pořádá 8. 9. 2020, se v návaznosti na tuto situaci zaměří na budoucí podobu obchodní politiky po současné pandemii a na aktuální vývoj ohledně… Číst dále »Jak to bude se zahraničním obchodem po koronavirové pandemii a brexitu?

Program Antivirus se prodlouží do konce října

Až do 31. října se nově prodlužuje doba uznatelnosti výdajů Cílené podpory zaměstnanosti. Prodloužení se týká režimů A a B tzv. Programu Antivirus. Lze jej použít na náhradu nákladů vzniklých po 12. březnu 2020. Více zde.

MMR vyhlásilo výzvu k dotačnímu titulu COVID – Lázně

Cílem je zejména podpora lázeňského turismu. Dotace je určena na náklady vzniklé uznáním slevových voucherů na ozdravné preventivní pobyty v lázeňských zařízeních. Lhůta pro doručení žádostí o dotaci začíná 24. 8. 2020 a končí 30. 9. 2020. Více zde.