Jak se můžete otestovat na onemocnění COVID-19?

Nejprve je třeba zajistit si doporučení hygienika, který u vás posoudí pravděpodobnost onemocnění. V PŘÍPADĚ, ŽE DOPORUČENÍ ZÍSKÁTE, navštivte některé z krajských odběrových míst. Jejich přehled naleznete na Portále krizového řízení.

Odběrová místa Středočeského kraje

Štítky: