Podpora živnostníků, na něž měla dopad epidemie, má už jasná pravidla

Pomoc podnikatelům byla jedním z hlavních bodů dnešního jednání Rady Středočeského kraje. Pravidla pro poskytování individuálních účelových návratných finančních výpomocí určených pro živnostníky, na které měla epidemie COVID-19 nepříznivý ekonomický dopad, dostala jasné obrysy. Maximální výše podpory bude 50 tisíc korun a splatnost půjčky bude nejpozději do 15. března 2024. Žádost bude moci žadatel podat ode dne vyhlášení do 30. června 2020.

Více zde