Přezkum hospodaření Středočeského kraje skončil na výbornou

V pondělí 27. 4. 2020 byla projednána  Ing. Jaroslavou Pokornou Jermanovou, hejtmankou Středočeského kraje (ANO 2011) a zástupci kontrolní skupiny, která provedla přezkum hospodaření Středočeského kraje za rok 2019, Závěrečná zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Středočeského kraje za rok 2019.  

Na základě výsledku přezkoumání hospodaření Středočeského kraje za rok 2019 vykonaného ve smyslu zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, kontrolní orgán z MF ČR konstatoval, že nebyly zjištěny chyby a nedostatky.