Kompenzace OSVČ


Dne 9. 4. 2020 schválil Senát návrh zákona o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními při výskytu koronaviru SARS CoV-2. OSVČ mohou po splnění stanovených podmínek podat Žádost o poskytnutí kompenzačního bonusu za bonusové období 12. 3. až 30. 4. 2020, výše bonusu činí 500 Kč za každý kalendářní den bonusového období. Podpora pro OSVČ ekonomicky zasažené šířením koronaviru bude vyplacena oproti vyplněné žádosti:

Žádost můžete podat prostřednictvím interaktivního formuláře.

Aplikace je plně funkční v moderních prohlížečích v aktuálních verzích (není podporován Internet Explorer).