Všeobecný zákaz vycestování z České republiky v nouzovém stavu končí 14. dubna 2020

Nařízení vlády č. 387 ze dne 6. dubna 2020 upravuje podmínky pro pohyb přes státní hranici České republiky.

Z obecného zákazu vstupu cizinců na území ČR jsou vyňati:

  • cizinci s přechodným, dlouhodobým nebo trvalým pobytem v ČR a manžele a nezletilé děti občanů EU a občanů ČR,
  • občané EU a cizinci s povoleným pobytem v EU tranzitující přes ČR s vystavenou nótou zastupitelského úřadu,
  • cizinci jejichž vstup je v zájmu ČR,
  • přeshraniční pracovníci,
  • pracovníci mezinárodní dopravy,
  • pracovníci servisu kritické infrastruktury,
  • diplomati a úředníci mezinárodních organizací,
  • případy naléhavých mimořádných situací.

Na všechny osoby, které vstoupí do České republiky se vztahuje povinná dvoutýdenní karanténa, pokud není stanovena výjimka z této povinnosti, např. vzhledem k účelu a délce pobytu v zahraničí. Více zde.