Kombinace podpor OP PIK a Antivirus

Vzhledem k možnosti využití programů Ministerstva práce a sociálních věcí: Antivirus C a opatření tzv. „Kurzarbeitu“, tj. zejména Antivirus B, je nezbytné zamezit souběhu podpor mezi zmíněnými programy a programy OP PIK. Z toho důvodu byly aktualizovány dokumenty Předepsané tabulky pro mzdové náklady a cestovné nárokované od 1.7.2019 a Předepsané mzdové tabulky pro program Aplikace na mzdy nárokované od 1.7.2019 (dále jen „mzdové tabulky“). https://www.agentura-api.org/cs/kombinace-podpor-op-pik-a-antivirus/

Zdroj: Agentura-api.org