Stanovisko k předávání účetních záznamů a finančních výkazů do Centrálního systému účetních informací státu

S ohledem na mimořádnou situaci v souvislosti se šířením koronaviru SARS-CoV-2 a v návaznosti na související mimořádná opatření vlády a ústředních orgánů státní správy, vydává Ministerstvo financí následující upřesňující stanovisko k předávání účetních záznamů a finančních výkazů do Centrálního systému účetních informací státu. Více zde.