Hackni krizi!

V boji proti koronaviru pomůže virtuální hackathon. Stát firmám v rámci něj nabídne finance, mentoring i volné kapacity:

CzechInvest ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu a řadou dalších partnerů spouští virtuální hackathon: Hack the Crisis. Jedná se o koncept, který spojuje stát, kraje, univerzity, firmy a asociace s cílem urychlit realizaci vybraných projektů reflektujících priority naší země v boji proti koronaviru. Hackaton je další aktivitou, kterou zastřešuje platforma Spojujeme Česko, kde firmy mohou mimo jiné nabízet i poptávat volné kapacity, materiály i služby. Více zde.

Firmy se do hackathonu mohou zapojit tak, že zašlou své návrhy projektů přes jednoduchý webový formulář na stránce www.hackthecrisis.cz. Ten následně vyhodnotí porota, tzv. ideaboard, složená z řad expertů, zástupců akademické sféry a státní správy s přímým napojením na ústřední krizový štáb, který mapuje priority a potřeby státu a který do 48 hodin po zaslání přihlášky zpracuje stručný feedback o potřebnosti realizace daného projektu. V ideaboardu pomyslně zasedne například rektor ČVUT Vojtěch Petráček, vládní zmocněnec pro informační technologie a digitalizaci Vladimír Dzurilla, náměstek Petr Očko nebo viceprezidentka Svazu průmyslu a dopravy ČR Milena Jabůrková.